Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

AsiaCD013: Tuấn Vũ, Thiên Trang (1990)

http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd001-da-vu-1988.html

AsiaCD002: Rumba (1991)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd002-rumba-1991.html

AsiaCD003: Thanh Lâm - Saxo (1989)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd003-thanh-lam-saxo-1989.html

AsiaCD004 : Dạ Vũ

http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd004-da-vu.html

AsiaCD005: S.O.S Love (1989)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd005-sos-love-1989.html

AsiaCD006: Chacha, Bebop (1989)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd006-chacha-bebop-1989.html

AsiaCD007: Minh Xuân, Ngọc Lan, Kiều Nga - Luyến Tiếc (1988)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/04/asiacd007-minh-xuan-ngoc-lan-kieu-nga.html

AsiaCD008: Rumba Rumba (1989)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/05/asiacd008-rumba-rumba-1989.html

AsiaCD009: Xuân
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/05/asia009-xuan-2000.html

AsiaCD010: Giòng Nước Mắt (1989)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/05/asiacd010-giong-nuoc-mat-1989.html

AsiaCD011: Ngọc Lan, Như Mai, Kiều Nga - Bay Đi Cánh Chim Biển (1990)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/05/asiacd011-ngoc-lan-nhu-mai-kieu-nga-bay.html

AsiaCD012: Liên Tình Khúc (1990)
http://haingoaiamnhac.blogspot.com/2016/05/asiacd012-lien-tinh-khuc-1990.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét